Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.000 VI, I

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoetsIn deze motie wordt de regering verzocht om voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AMVB een ex ante uitvoeringstoets uit te voeren bij zowel de immigratiedienst als de rechterlijke macht om vast te stellen of de gestelde doelen daadwerkelijk worden gediend met de voorgenomen afbouw van rechtsbijstand zonder aantasting van de zorgvuldigheid.

Tevens wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze uitvoeringstoets, voorzien van een conclusie over de wenselijkheid om al dan niet over te gaan op de afschaffing van de eerste twee fasen van rechtsbijstand.Kerngegevens

nummer 35.000 VI, I
ingediend 18 december 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
H.W. Overbeek (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De commissie voor I&A/JBZ gaat bij de staatssecretaris van J&V informeren naar de stand van zaken over kosteloze rechtsbijstand en de uitvoering van deze motie.