Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 en 27 november 2018