Motie-Postema (PvdA) c.s. over het inzichtelijk maken van de lessen die de regering trekt uit de financieel-economische crisis (EK 35.000, K)In deze motie wordt de regering verzocht om de lessen die zij trekt uit de financieel-economische crisis voor het toenmalige, huidige en toekomstige regeringsbeleid inzichtelijk te maken en de Kamer hierover ten laatste 1 april 2019 te informeren.ingediend

20 november 2018

resultaat

Op 27 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door