Moties ingediend tijdens de voortzetting van de behandeling van de wetsvoorstellen Kansspelen op afstand (33.996) en Modernisering speelcasinoregime (34.471) op 12 februari 2019De stemmingen over de moties vonden plaats op 19 februari 2019.

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en OSF stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66 en PVV stemden tegen.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS, OSF, en SP stemden voor.

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.