Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (EK 33.996, K)In deze motie wordt de regering verzocht om bij de evaluatie van deze wet na te gaan of zij voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden,ingediend

12 februari 2019

resultaat

Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door