Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (EK 33.996, L)In deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand enkel en alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimnaal twee jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht.ingediend

12 februari 2019

resultaat

Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door