Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (EK 33.996, N)In deze motie wordt de regering verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers hierover voor 1 september 2019 nader te informeren.ingediend

12 februari 2019

resultaat

Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66 en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door