Wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021Het pakket Belastingplan 2021 bestaat uit de volgende acht wetsvoorstellen:

De Eerste Kamercommissie voor Financiƫn (FIN) heeft op 10 november 2020 besloten het voorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35.568) in het behandeltijdpad van het pakket Belastingplan 2021 te voegen.

Het wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578) wordt gezamenlijk door de Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Financiƫn (FIN) en separaat van het pakket behandeld.