Wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021Het pakket Belastingplan 2021 bestaat uit de volgende acht wetsvoorstellen:

Het wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578) werd op 1 december 2020 zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573) werd op 8 december 2020 zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer.

Over de 6 andere wetsvoorstellen van het pakket werd op 15 december 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) had op 10 november 2020 besloten het voorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35.568) in het behandeltijdpad van het pakket Belastingplan 2021 te voegen.

Over dit wetsvoorstel werd ook op 15 december 2020 gestemd.

De commissie had op 1 december 2020 besloten de plenaire behandeling van het voorstel Wet vliegbelasting (35.205) te voegen in de behandeling van het pakket Belastingplan 2021 onder voorbehoud dat de commissie op maandagmiddag 7 december 2020 de novelle Wijziging Wet vliegbelasting (35.645) formeel in behandeling kon nemen.

Over beide wetsvoorstellen werd ook op 15 december 2020 gestemd.