Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 november 2020