Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 17 november 2020Op 24 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Op 24 november 2020 aangehouden.

Op 24 november 2020 aangehouden. Nader aangehouden op 28 september 2021; de vervaltermijn is met zes maanden (exclusief de weken waarin de Eerste Kamer niet vergadert) verlengd.

Stemming op 21 december 2021.

Op 24 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP en Fractie-Otten stemden voor.