35.570, X

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een onafhankelijke beleidsanalyse bij complexe wetsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht bij indiening van een wetsvoorstel waarvan de uitvoering complexe elementen bevat voortaan steeds vergezeld te doen gaan van een onafhankelijke beleidsanalyse door deskundigen.Kerngegevens

nummer 35.570, X
ingediend 17 november 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 24 november 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 13 juli 2021
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)