35.403, M

Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de hypotheekrenteaftrekIn deze motie wordt de regering verzocht om toe te zeggen dat er geen hervormingen in de hypotheekrenteaftrek zullen worden doorgevoerd indien daar niet minimaal een vergelijkbare structurele inkomstenbelastingverlaging tegenover staat.Kerngegevens

nummer 35.403, M
ingediend 3 november 2020
gewijzigd 17 november 2020
behandelstatus gewijzigd
toelichting behandelstatus Stemming op 24 november 2020
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
commissie voor Financiën (FIN)