35.570, W

Motie-Sent (PvdA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellenIn deze motie wordt de regering verzocht zich in het vervolg te onthouden van de koppeling van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen.Kerngegevens

nummer 35.570, W
ingediend 17 november 2020
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 24 november 2020.
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Fractie-Otten)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)