28.750

Beleidskader gemeentelijke herindelingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Beleidskaders gemeentelijke herindeling die in de loop der jaren door de ministerraad zijn vastgesteld.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 23 mei 2019 gereageerd op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2019 (EK, F) ter aanbieding van het herziene Beleidskader gemeentelijke herindeling (naar aanleiding van de toezeggingen 'Toezenden Beleidskader' (T02624) en 'Nader bezien Wet arhi' (T02625)).


Kerngegevens

begonnen

3 april 2009

titel

Gemeentelijke herindeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten