34.978

EU-voorstel: verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten COM(2018)238Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online tussenhandelsdiensten (platforms) COM(2018)238.

Voor meer informatie zie E-dossier E180015.


Kerngegevens

begonnen

26 juni 2018

titel

EU-voorstel: verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online tussenhandelsdiensten COM(2018)238

schriftelijke voorbereiding


Documenten

6