27.926

HuurbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het huurbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt op 7 december 2021 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2021 over actualiteit in het huurbeleid (EK, K met bijlagen).

De commissie heeft bij brief van 3 november 2021 gereageerd op de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2021 over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad (EK 34.373 / 27.926 / 35.488 / 35.516 / 35.518 / 35.578, N met bijlagen) en de brief van de minister van 13 september 2021 (EK 35.578, K) over de tegemoetkoming van huurders. De commissie heeft de minister onder andere verzocht inhoudelijk in te gaan op de uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35.578 / 35.431, G).


Kerngegevens

begonnen

28 februari 2005

titel

Huurbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-224] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-224] documenten