35.578 / 35.431, G

Motie-Kox (SP) c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallenIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of en op welke wijze de huurders die buiten deze wet vallen maar in een vergelijkbare situatie verkeren, tegemoet gekomen kunnen worden, en daarover de Kamer ruim voor 1 juli 2021 te informeren.Kerngegevens

nummer 35.578 / 35.431, G
ingediend 1 december 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en Fractie-Otten stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.M. de Boer (GroenLinks)
G. Gerbrandy (OSF)
dossier(s) Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578)
Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd