29.515

Kabinetsplan aanpak administratieve lastenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het kabinetsplan aanpak administratieve lasten.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) had op 11 mei 2021 besloten in te gaan op het aanbod van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) om een mondelinge toelichting op het Jaarverslag 2020 (naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van EZK van 28 april 2021 inzake Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2020 (EK, O met bijlage)). De commissie heeft op 5 oktober 2021 besloten de brief van de minister van EZK van 30 september 2021 over werkprogramma 2022 Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) (EK, P met bijlage) hierbij te betrekken. Deze toelichting vond plaats op 9 november 2021.


Kerngegevens

begonnen

9 april 2004

titel

Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

schriftelijke voorbereiding


Documenten

157
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-157] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-157] documenten