Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg (EK 33.506, S)In deze motie wordt de regering verzocht met het veld in overleg te treden over het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor de transplantatiezorg die voldoet aan de in opdracht van het Zorginstituut Nederland opgestelde Leidraad voor kwaliteitsstandaarden, en waarin opgenomen wordt dat de arts niet over zal gaan tot donatie als er geen nabestaanden zijn of nabestaanden ernstige bezwaren tegen de donatie hebben; en verzoekt ten slotte de regering het gebruik van deze kwaliteitsstandaard te verankeren in de in artikel 23, lid 3 genoemde algemene maatregel van bestuur van de Wet op Orgaandonatie.ingediend

13 februari 2018

resultaat

Op 13 februari 2018 na hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door