Motie-Beuving (PvdA) c.s. over een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland (EK 32.891, G)In deze motie wordt de regering verzocht zich te beperken tot een meer gematigde vorm van schaalvergroting in Oost-Nederland door de rechtbanken Almelo en Zwolle (het Zwolse deel van Zwolle-Lelystad) te laten fuseren tot de rechtbank Overijssel en de rechtbanken Arnhem en Zutphen te laten fuseren tot de rechtbank Gelderland en daartoe - indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen - met spoed de wet te wijzigen.ingediend

3 juli 2012

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 10 juli 2012 met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door