Motie-De Vries (PvdA) c.s. over de sociale gevolgen van werkloosheid in de Europese Unie (EK 33.551, C)In deze motie wordt de regering verzocht de Kamer, voor of bij de indiening van de begroting voor 2014 in te lichten over de wijze waarop in Unieverband getracht is en wordt om de sociale gevolgen van werkloosheid voor zover mogelijk het hoofd te bieden of te mitigeren, en daarbij ook aandacht te geven aan de Nederlandse inzet op dit punt.ingediend

16 april 2013

afhandeling

23 april 2013

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PVV stemden tegen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 18 februari 2014 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 februari 2014 (EK 33.551, I) over de Europese aanpak van jeugdwerkloosheid voor kennisgeving aangenomen.