Motie-Don (SP) c.s. over instrumenten om onderscheid te maken tussen gewenste en ongewenste zorgmijding (EK 34.929, F)In deze motie wordt de regering verzocht in kaart te brengen welke instrumenten de mogelijkheid bieden om wel een onderscheid te maken tussen gewenste en ongewenste zorgmijding.ingediend

11 september 2018

resultaat

Op 25 september 2018 ingetrokken.

bij

indiener

mede ondertekend door