Motie-Engels (D66) c.s. over afzien van initiatieven om Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen (EK 32.500, O)In deze motie wordt de regering verzocht bij de legislatieve invulling van de maatregelen uit het gedoogakkoord de geldende internationale rechtsregels te respecteren en af te zien van initiatieven om Unierechterlijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen.ingediend

7 december 2010

afhandeling

14 december 2010

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Yildirim, GroenLinks, SP, D66, OSF, PvdD, PvdA en ChristenUnie stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door