Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het jaarlijks indexeren van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding (EK 35.026, G)In deze motie wordt de regering verzocht om met ingang van 1 januari 2020 de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door