Motie-Fiers (PvdA) c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens (EK 35.004, F)In deze motie wordt de regering verzocht om bij het vaststellen van de tarieven van de opslag duurzame energie voor 2020, de huidige verhouding van lasten aan te passen ten voordele van de huishoudens.ingediend

18 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door