Motie-Flierman (CDA) c.s. inzake spreiding van algemene ziekenhuizen over ons land (EK 33.253, E)In deze motie wordt de regering verzocht een visie op de spreiding van algemene ziekenhuizen in ons land te ontwikkelen, en mogelijkheden tot realisatie van die visie te creëreningediend

19 november 2013

resultaat

Op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA en VVD stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 17 juni 2014 de brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (EK 33.235, H) met haar reactie op deze motie.