Motie-Gerkens (SP) c.s. over de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren (EK 34.512, K)In deze motie wordt de regering verzocht om het fundamentele maatschappelijke debat over de toekomstbestendigheid van de grondrechtelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren.ingediend

11 juli 2017

resultaat

Op 11 juli 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door