Motie-Goyert (CDA) c.s. over de voorbeeld- en voortrekkersrol van de overheid als werkgever (EK 31.780, I)In deze motie wordt de regering verzocht haar inspanningen om de overheid als werkgever een voorbeeld- en voortrekkersrol te laten vervullen, aanzienlijk te vergroten en de Kamer begin 2012 te informeren over de resultaten op landelijk overheidsniveau.ingediend

24 november 2009

afhandeling

1 december 2009

resultaat

aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.

bij

indiener

mede ondertekend door