Motie-Jaarsma (PvdA) c.s. inzake het instandhouden van onrendabele BVE-instellingen (EK 23.778, nr. 13d)De regering wordt verzocht in de Amvb een bepaling op te nemen waardoor onrendabele vestigingen in bepaalde regio's in stand kunnen blijven. Hierdoor moet een goed bereikbaar en toegankelijk BVE-aanbod gewaarborgd worden.ingediend

23 oktober 1995

afhandeling

31 oktober 1995

resultaat

aangenomen met algemene stemmen

bij

indiener

mede ondertekend door