Motie-Knip (VVD) c.s. over de verplichte roulatie (EK 33.025, J)In deze motie wordt de regering verzocht de verplichte roulatie, neergelegd in het voorgestelde artikel 23 Wet toezicht accountantsorganisaties, niet eerder in werking te laten treden dan 2018, en alsdan, indien de Europese regelgeving op een eerdere datum definitief is, of aanstaande is, de bepaling in overeenstemming met de Europese regelgeving te brengen.ingediend

27 november 2012

resultaat

op 11 december 2012 ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door