Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul (EK 35.000 XIV, D)In deze motie wordt de regering verzocht de wildlijst van vrij bejaagbare dieren terug te brengen tot nul soorten en afschot alleen toe te staan in gevallen van gevaar voor de volksgezondheid, aanzienlijke schade of aantoonbare probleemsituaties binnen de populatie voor flora en/of fauna die niet op een minder ingrijpende wijze op te lossen is.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS, SP, PVV en het lid Prast (D66) stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door