Motie-Kox (SP) c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld (EK 34.775, E)In deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken op welke punten de verplichtingen die voor Nederland voort zouden vloeien uit ratificatie van het VN Verdrag tot afschaffing van kernwapens verschillen van de verplichtingen die Nederland is aangegaan als ondertekenaar van het Non-Proliferatieverdrag. De regering wordt voorts verzocht om te onderzoeken op welke punten de verplichtingen die voor Nederland voort zouden vloeien uit ratificatie van het VN Verdrag tot afschaffing van kernwapens conflicteren met de Nederlandse verplichtingen onder het NAVO-verdrag; en daarover de Kamer te informeren.ingediend

5 december 2017

resultaat

Op 21 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De motie was eerder aangehouden op 5 december 2017 en op 10 juli 2018 nader aangehouden voor de duur van zes maanden.