Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. over het ongedaan maken van de extra korting in het medefinancieringskanaal voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (EK 32.500 V, Q)In deze motie wordt de regering verzocht voor de periode 2011-2015 de extra korting ongedaan te maken en in overleg met betrokken organisaties tot een akkoord te komen over de wijze waarop zij daarna medegefinancierd kunnen worden.ingediend

5 april 2011

afhandeling

12 april 2011

resultaat

aangenomen na stemming en opstaan. VVD stemde tegen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De commissie voor BDO heeft bij brief van 29 april 2011 (EK 32.500 V , U) van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken de reactie van de regering op deze motie ontvangen.

De commissie heeft op 22 november 2011 besloten de briefPDF-document van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 11 november 2011 op de vraag van het lid Kuiper (CU) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 25 oktober 2011 voor kennisgeving aan te nemen en de motie-Kuiper mee te nemen als expliciet te bespreken punt in het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op 6 december 2011.