Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. over het toepassen van de door de Commissie Elverding geschetste uitgangspunten bij projecten onder de Crisis- en herstelwet (EK 32.127 / 32.254, T)In deze motie wordt de regering verzocht bij de voorgestelde projecten, alsook bij projecten die later aan de lijst toegevoegd worden, de door de Commissie Elverding geschetste uitgangspunten toe te passen en daarover de Kamer te informeren.ingediend

16 maart 2010

afhandeling

16 maart 2010

resultaat

verworpen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, PvdA, PvdD, OSF, GroenLinks, D66, SP en de Fractie-Yildirim stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door