Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK 35.074, H)In deze motie wordt de regering verzocht bij gelegenheid van een volgend wetsvoorstel te formaliseren dat de f-grond, namelijk ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar, geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond.ingediend

20 mei 2019

resultaat

Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door