Motie-Smaling (SP) c.s. over het multimodaal willen aanbesteden van het openbaar vervoer door de stadsregio Amsterdam (EK 32.376, E)In deze motie wordt de regering verzocht de stadsregio Amsterdam zelf te laten beslissen hoe de aanbesteding wordt vormgegeven en dat de deadline voor deze stadsregio wordt verschoven naar 1 januari 2015ingediend

17 april 2012

afhandeling

8 mei 2012

resultaat

ingetrokken

bij

indiener

mede ondertekend door