Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van asielstatushouders (EK 33.293, F)In deze motie wordt de regering verzocht bij nieuwe aanvragen wordt uitgegaan van de leeftijd die de gezinsleden hadden ten tijde van de eerste aanvraagingediend

12 november 2013

resultaat

Aangehouden op 19 november 2013. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door