Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de instelling van een onafhankelijke toetsingscommissie (EK 34.372, J)In deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke commissie in te stellen die hackoperaties in het kader van opsporing en handhaving toetst aan noodzaak, rechtmatigheid, doelmatigheid en proportionaliteit.ingediend

19 juni 2018

resultaat

Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door