Motie-Ten Hoeve (OSF) c.s. over in het Nederlands paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU-talen in de juiste vertaling opnemen (EK 32.500, R)In deze motie wordt uitgesproken dat in het Nederlandse paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU talen in juiste vertaling moet worden opgenomen.ingediend

7 december 2010

afhandeling

14 december 2010

resultaat

met algemene stemmen aangenomen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.