Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de inzet van de aardgasbelasting (EK 34.957, L)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de aardgasbelasting kan worden ingezet om grootverbruikers te stimuleren versneld over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas.ingediend

9 oktober 2018

resultaat

Op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door