Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over het aanbod van vegetarische maaltijden in de Eerste Kamer (EK 34.589 (R2077), F)In deze motie spreekt de Kamer de wens uit dat de maaltijden die in de Eerste Kamer geserveerd worden in principe vrij van vlees en vis zullen zijn, waarbij die producten op verzoek voor ieder die dat wenst beschikbaar zullen zijn.ingediend

27 juni 2017

resultaat

Aangehouden op 4 juli 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door