Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over niet laten verdwijnen van patiëntenorganisaties als gevolg van de bezuinigingen (EK 32.500, L)In deze motie wordt uitgesproken dat de voorgenomen bezuinigingen niet mogen leiden tot het verdwijnen dan wel ernstig verzwakken van de organisaties die de positie van de patiënt versterken.ingediend

7 december 2010

afhandeling

14 december 2010

resultaat

met algemene stemmen aangenomen

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De minister-president, minister van Algemene Zaken a.s., heeft de Kamer bij brief van 20 december 2010 (EK 32.500, S) geïnformeerd over het standpunt van het kabinet met betrekking tot deze motie.