Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnorm (EK 32.815, H)In deze motie wordt de regering verzocht het voorstel van de G4, ondersteund door G32 en de VNG, over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnorm over te nemen en in te voeren.ingediend

20 december 2011

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door