Motie-Thissen (GroenLinks) c.s. over de vertegenwoordiging van de jongere generaties in pensioenfondsbesturen (EK 31.537, L)In deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat naast de deelname van de pensioengerechtigden in de besturen van de pensioenfondsen ook een vertegenwoordiging van de jongere generaties in deze besturen wenselijk is.ingediend

24 januari 2012

resultaat

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, OSF, 50PLUS, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks en PvdD stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door