Motie-Thom de Graaf (D66) c.s. over het beheer en de positionering van de nationale politie (EK 30.880 / 32.822, N)In deze motie wordt de regering verzocht wijzigingsvoorstellen in te dienen met betrekking tot het beheer van de nationale politie.ingediend

3 juli 2012

afhandeling

10 juli 2012

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan op 10 juli 2012 verworpen.PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, OSF en 50PLUS en PvdD stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door