Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een zwaardere belasting van dierlijke producten (EK 35.026, J)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden en effecten zouden zijn van een zwaardere belasting op dierlijke producten en de Kamer daarover binnen drie maanden te rapporteren.ingediend

11 december 2018

resultaat

Op 18 december 2018 verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door