Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen (EK 35.029, D)In deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid elektrische auto’s van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen, om daarmee export van schone voertuigen te voorkomen, en de Kamer daarvan binnen drie maanden verslag te doen.ingediend

11 december 2018

resultaat

Aangehouden op 18 december 2018 en op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door