Motie-Van Strien (PVV) c.s. over de gelegenheid vrijwillig aflossingsvrije hypotheken om te zetten in een (bank)spaarhypotheek (EK 33.405, G)In deze motie wordt de regering verzocht huiseigenaren tot 1 januari 2014 de gelegenheid te bieden vrijwillig hun hypotheek om te zetten in een (bank)spaarhypotheek.ingediend

18 december 2012

afhandeling

18 december 2012

resultaat

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door