Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016 (EK 34.300 VII / 34.300 B, C)In deze motie wordt de regering verzocht om alsnog het extra bedrag van € 22.200.000,00 ter beschikking te stellen van gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016, ofwel door de financiële dekking te gebruiken uit de amendementen 34.300 B, nr. 9 / 34.300 VII, nr. 19 (beiden Koser Kaya en Van Raak), ofwel zelf een alternatieve financieringsmogelijkheid te zoeken.ingediend

14 december 2015

resultaat

Op 22 december 2015 na hoofdelijke stemming met 31 stemmen voor (PVV, SP, 50PLUS, D66 en PvdD) en 43 stemmen tegen (PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, GroenLinks, VVD en OSF) verworpen

bij

indiener

mede ondertekend door