Motie-Van Weerdenburg (PVV) c.s. over het niet instemmen met visumliberalisatie voor Oekraïne (EK 34.481, C)In deze motie wordt de regering verzocht om niet in te stemmen met visumliberalisatie voor Oekraïne.ingediend

12 juli 2016

resultaat

Op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor. De fractie van de OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.

bij

indiener

mede ondertekend door