Motie-Westerveld (PvdA) c.s. over een bevoegdheid van het UWV om het toestaan van de overstap van oud naar nieuwe regiem ongedaan te maken gedurende een zekere periode van bijvoorbeeld zes maanden (EK 31.780, H)In deze motie wordt de regering verzocht het UWV gedurende een zekere periode van bijvoorbeeld zes maanden de bevoegdheid te geven om het toestaan van de overstap van oud naar nieuwe regiem ongedaan te maken. ingediend

24 november 2009

resultaat

Aangehouden op 1 december 2009. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door